Firmamız vizyonu doğrultusunda, ISO 27001:2017 standardı gereği bilgi güvenliği politikamız;

 • Yürütülen Tüm Faaliyetlerde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin Üç Temel Öğesinin Sürekliliğini Sağlamak.
 • Gizlilik: Bilginin sadece yetkili kişiler tarafından erişilebilir olması,
 • Bütünlük: Bilginin yetkisiz değiştirmelerden korunması ve yer değiştirildiğinde farkına varılması,
 • Erişilebilirlik: Bilginin yetkili kullanıcılar tarafından gerek duyulduğu an kullanılabilir olması.
  • Üretilen bilginin en üst seviyelerde güvenlik anlayışı içerisinde korunmasını sağlamak,
  • Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuata uyum sağlamak,
  • Bilgi varlıklarına yönelik riskleri tespit etmek ve sistematik bir şekilde riskleri yönetmek,
  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini sürekli gözden geçirmek ve iyileştirmek,
  • Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak için, teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek şekilde eğitimler gerçekleştirmek, ana politikalar geliştirmek,
  • Başarılı ve etkin işleyen bir bilgi güvenliği bilinçlendirme süreci oluşturulabilmesi için bu alandaki görev ve sorumlulukları açık ve net bir biçimde belirlemek,
  • Bilgi varlıklarını korumak,
  • Bilginin ve verinin gizliliğini sağlamak,
  • Bilgiyi bütünlüğünü bozmaya çalışacak yetkisiz kişilerin erişimine karşı korumak ve böylece şirketimizin güvenini ve itibarını sarsacak durumları bertaraf etmek,

için yönetim olarak bilgi güvenliği yönetim sisteminin sürekliliğini sağlamayı taahhüt ederiz.